Spolupráci v oblasti sociálního začleňování se na Fakultě filozofické otevřely nové dveře

18. 04. 2017

Děkan Fakulty filozofické profesor Karel Rýdl a ředitel Agentury pro sociální začleňování Radek Jiránek společně ve středu 12. dubna podepsali Memorandum o vzájemné spolupráci. Týká se vytváření a realizace politik sociálního začleňování osob. Spolupracovat budou při aktivitách podporujících sociální začlenění osob sociálně slabých a vyloučených.

Nastavená spolupráce se zaměří zejména na vzdělávání a realizaci studentských stáží, pomoc při zpracování analýz a odborných studií, při přípravě koncepčních materiálů nebo také při zadávání a vzniku bakalářských a diplomových prací.

Díky podpisu memoranda budou také studenti moci své teoretické znalosti zasadit do praktického rámce sociálního začleňování. Osvojí si například dovednosti při přípravě, provedení a vyhodnocení terénního kvalitativního výzkumu v sociálně vyloučených lokalitách, kterým agentura zahajuje svoji spolupráci s jednotlivými městy a obcemi. Stejně tak se obě strany zasadí o podporu společných projektů v oblasti sociálního začleňování s důrazem na oblast vzdělávání nebo práce s rodinou a dětmi.

Mgr. Zuzana Paulusová
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět