Fakulta zdravotnických studií představila své Centrum péče o zdraví

6. 12. 2017

Kromě výuky studentů se Fakulta zdravotnických studií zaměřuje i na vzdělávání laické veřejnosti či celoživotní vzdělávání odborníků. Od září letošního roku nabízí za pomoci Centra péče o zdraví přednášky s aktuálními informacemi, odborné kurzy, poradenství, konzultace, supervize či exkurze pro zájemce všech věkových kategorií i profesních oborů.

Své služby fakulta veřejnosti konkrétněji představila na veletrhu Dny zdraví, který se konal ve dnech 23. a 24. listopadu v Domě techniky v Pardubicích. Návštěvníci zde měli možnost vidět například ukázky kurzu první pomoci, který nabízí posluchačům nejen teoretickou výuku, ale především praktický nácvik, včetně prostoru na otázky, které mnohé z nás v této souvislosti napadají. Kurzy mají zvýšit informovanost laiků a snížit tak jejich obavy z dovedností, které mohou zachránit lidský život. Svou činnost v rámci veletrhu Dny zdraví obohatila fakulta i přednáškami pro studenty středních škol a veřejnost. V nich se blíže podívali například na možnosti bazální simulace v základní ošetřovatelské péči nebo na to, jaká je identita zdravotně sociální práce.

Centrum nabízí veřejnosti řadu přednášek

Účastníci se tu dále mohli informovat o plánovaných přednáškách, které se budou věnovat například problematice výživových doplňků, dentální hygieně, nedoslýchavosti, bolestem velkých nosných kloubů nebo základní péči o nemocné dítě v domácím prostředí. Centrum péče o zdraví plánuje, že tato témata se budou do budoucna rozvíjet podle požadavků veřejnosti a lidé tak budou mít možnost sami se podílet na tvorbě konkrétního obsahu.

Odborná veřejnost zde měla příležitost seznámit se s nabídkou kurzů celoživotního vzdělávání, včetně vzdělávacích aktivit, které centrum nabízí pro zdravotní i sociální organizace a které se vždy přizpůsobují jejich aktuálním potřebám.

Více informací o Centru péče o zdraví a jeho aktuální nabídce najdete na webu centrumpeceozdravi.upce.cz.

Mgr. Martina Kuckir
Centrum péče o zdraví při FZS


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět