Semináře z oblasti vědy i prevence zdraví nabídl zaměstnancům Fakulty zdravotnických studií Týden vzdělávání

22. 02. 2017

Ještě před zahájením letního semestru se v prostorách Fakulty zdravotnických studií uskutečnil třetí Týden vzdělávání pro zaměstnance fakulty. Nabídl jim řadu kurzů a seminářů nejen z oblasti vědy a práce s odborným textem, ale i z oblasti zlepšení vlastních dovedností či svého zdraví. Nabídkou témat přilákal i neakademické pracovníky.

Během týdne od 6. do 10. února bylo na Fakultě zdravotnických studií velmi živo. V tomto týdnu nabídla fakulta svým zaměstnancům celkem 11 seminářů a kurzů, v nichž se proškolilo téměř 60 jejích akademických a technicko-hospodářských pracovníků.

Práce i zdraví v našich rukách

Akademičtí pracovníci preferovali semináře z oblasti vědecko-výzkumné práce, nejvíce byl zájem o témata systematických review a metodologie vědy. Také proběhnul kurz zaměřený na práci s bibliografickým manažerem EndNote. THP pracovníci uvítali rozšiřující kurzy MS Excel nebo MS Word. Velký zájem z řad všech zaměstnanců byl také o seminář Management prevence násilí na pracovišti. Týdenní program také obohatil kurz Dokumentární film ve výuce.

V letošním ročníku tradiční První pomoc doplnily další kurzy zdravotnické tematiky, neboť i pracovníci Fakulty zdravotnických studií mají zájem o kurzy týkající se jejich vlastního zdraví. O kurz Zdraví v našich rukou, zaměřeného zejména na zdravý životní styl, byl velký zájem, stejně jako o kurz Prevence rakoviny prsu. Posledním kurzem celého týdne byl relaxační kurz Pohyb jako pomocník zdravého životního stylu.  

Odborníci z domácí i jiných univerzit

Vybrané tematické semináře a kurzy vedli významní odborníci z jiných univerzit, mezi nimiž byla například doc. PhDr. Ing. Věra Majerová, CSc., z České zemědělské univerzity v Praze, doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D., z Univerzity Palackého v Olomouci. Přijeli i odborníci z praxe, mezi nimiž byla Mgr. Vlasta Urbanová, Mgr. Nataly Žáčková, PhDr. Iva Málková. Tematickou různorodost doplnili i akademičtí a technicko-hospodářští pracovníci z domácí Univerzity Pardubice – Ing. Blanka Jankovská z Univerzitní knihovny, Mgr. Zuzana Škorničková, Ing. Iva Špačková a Bc. Michal Mašek z  Fakulty zdravotnických studií nebo Mgr. Eva Hronová Čaladi z katedry tělovýchovy a sportu.

Týden vzdělávání je aktivita, kterou se snažíme rozvíjet nejen odborný potenciál všech pracovníků, ale také dobré sociální klima na fakultě. Každý rok se vylepšujeme a Týden vzdělávání se stává pevnou součástí našeho akademického roku. Po skončení účastníci jednotlivé kurzy hodnotí a doporučují jejich případné pokračování, stejně jako mohou dávat návrhy na další Týden vzdělávání. Ten se opět uskuteční v únoru před zahájením výuky našich studentů v letním semestru,“ doplnila doc. Ing. Jana Holá, Ph.D., proděkanka pro vědu a výzkum Fakulty zdravotnických studií.

Ing. Eva Kynclová
odborný referent pro vědu a výzkum FZS


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět