Roadshow Georadar ve stavebním inženýrství zastavila i na dopravní fakultě

6. 06. 2017

Na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice se na konci května konal technický seminář GPR Roadshow Pardubice, který se zaměřoval na použití georadaru ve stavebním inženýrství. Seminář zorganizoval tým katedry dopravního stavitelství v rámci akce TU1208 programu COST. Hlavním partnerem akce byla SÚS Pardubického kraje.

Seminář se konal ve čtvrtek 25. května a jeho cílem nebylo pouze propagovat GPR technologii, ale také upozornit na úskalí a omezení jejího užití v různých aplikacích. V prvním bloku přednášek byl představen program COST rámcového programu Horizon 2020, včetně akce TU1208 Civil Engineering Applications of Ground Penetrating Radar, v rámci které se GPR Roadshow konala. Dále byli účastníci seznámeni se základními principy a aplikacemi GPR ve stavebnictví a informováni o výzkum v této oblasti na Katedře dopravního stavitelství (KDS) DFJP Univerzity Pardubice.

Kde georadar použít?

Druhý dopolední blok byl zaměřen na aplikace georadaru především v oblasti pozemních komunikací a železnic, ale také mostních konstrukcí a tunelů. Představen byl také GPR systém ROTEG. Po polední přestávce pokračoval program přednáškou zaměřenou na použití georadaru v geotechnice. Na závěr přednáškové části semináře byly prezentovány možnosti GPR v oblasti lokalizace osob.

Exkurze po VVCD

Po ukončení přednáškové části, kde kromě vlastních prezentací probíhaly také zajímavé diskuze, organizátoři zajistili účastníkům přepravu do Výukového a výzkumného centra v dopravě v Doubravicích, kde si účastníci semináře mohli prohlédnout laboratoře a praktickou ukázku GPR systémů. Zde byl také celý seminář zakončen.

Organizační tým KDS děkuje všem účastníkům, především přednášejícím, za jejich zájem a těší se na setkání na dalších akcích. 

Další fotografie a bližší informace o semináři najdete na webu georadar.upce.cz.

Ing. Vladislav Borecký
Katedra dopravního stavitelství DFJP


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět