Senátorka Horská diskutovala se studenty. Probrali řadu témat

10. 01. 2017

Ještě před koncem roku ve středu 21. prosince navštívila Univerzitu Pardubice a její studenty první místopředsedkyně Senátu Parlamentu České republiky Miluše Horská. Její přednáška byla určena posluchačům studijních oborů angličtina a němčina pro hospodářskou praxi a uskutečnila se v rámci předmětu Základy státní a územní správy.

Neoficiální název přednášky „Jaký by měl politik být?“ lze považovat za vhodný vzhledem k velké skepsi k povolání politika v české společnosti. V první části přednášky jsme se dozvěděli, že současná senátorka nejprve nabídku na vstup do politiky odmítla. Odpovědi se také dostalo studentům, kteří nechápali, proč zůstává nestraníkem.

Politika z jiného úhlu

Druhá část přednášky se věnovala vlastnímu tématu. Společně jsme dávali dohromady seznam vlastností, které by měl mít politik. Studenti také odpověděli na její dotaz, zdali mají nějakého oblíbeného politika. Sama chválila nynější ministryni školství. Slovo přišlo rovněž na navrhovaný pozměňovací zákon o očkování předškolních dětí, který paní senátorka prosazuje. Toto téma se těšilo velikému zájmu zejména u děvčat, pravděpodobně díky tomu, že otázku očkování budou jednou jako matky také řešit.

Nakonec přišla řeč na poslední návštěvu Jeho Svatosti dalajlámy v České republice. Miluše Horská získala obdiv mezi posluchači, neboť byla jednou z mála osobností politického spektra, která jeho Svatost osobně přivítala, a to dokonce na půdě senátu. Z reakcí posluchačů lze vyvodit, že přednáška byla užitečná. Bylo zajímavé vidět politiku i z jiného pohledu, než jaký nám nabízí televize.

Daniel Drake
student Katedry anglistiky a amerikanistiky FF


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět