Za studenty dopravní fakulty přijel Radim Jančura. Zájem o setkání s ním byl velký

22. 03. 2017

V pondělí 20. března zavítal na Dopravní fakultu Jana Pernera zakladatel a vlastník společností STUDENT AGENCY, k.s., a RegioJet, a.s., Ing. Radim Jančura. Po setkání s děkanem fakulty zamířil rovnou za studenty, pro něž připravil workshop zaměřený na problematiku Marketingu v dopravě. Nakonec v jejich společnosti strávil téměř tři hodiny a zvídavé dotazy nebraly konce.

Studenty navštívil Radim Jančura v rámci předmětů Marketing I, Marketing II a Teorie a aplikace marketingu v dopravě. Pozvání přišlo z katedry dopravního managementu, marketingu a logistiky, jejíž pracovníci Ing. Jan Chocholáč, Ph.D., a Ing. Nina Kudláčková, Ph.D., celou akci zajišťovali. Jak se dalo již dopředu předpokládat, bylo kromě problematiky marketingu diskutováno i mnoho dalších témat, ať již z oblasti provozování železniční osobní dopravy, autobusové dopravy, taxislužby nebo prodeje letenek a zájezdů.

Ohlédnutí za studiem aneb kudy vede cesta k úspěchu

Radim Jančura zahájil návštěvu Univerzity Pardubice setkáním s děkanem Dopravní fakulty Jana Pernera doc. Ing. Liborem Švadlenkou, Ph.D. Následně se přesunul do budovy univerzitní auly, kde na něho čekala úplně „vyprodaná“ posluchárna A2. Na začátku přednášky zde bylo odhadem 175 účastníků, kteří seděli i na schodech.

Úvod věnoval Jančura svým studiím, kdy studoval souběžně dvě vysoké školy a zároveň založil agenturu zprostředkovávající au-pair pobyty studentům z České republiky. Studentům zdůraznil význam výjezdů do zahraničí, například v rámci programu ERASMUS+, a studia cizích jazyků. Následovaly informace o založení STUDENT AGENCY v roce 1996, RegioJet v roce 2009 a Tick Tack Taxi, což pokrylo úvodní půl hodinu workshopu.

Studenti pokládali i kontroverzní dotazy

V průběhu celého workshopu mohli studenti klást Radimu Jančurovi svoje dotazy. Všechny poctivě zodpovídal, i když se jednalo o kontroverzní otázky: například zneužití dominantního postavení společnosti STUDENT AGENCY na autobusové lince Praha – Brno v roce 2007 a 2008; jízdné za 1 Kč na autobusové lince Liberec – Praha, z důvodu zablokování možnosti vjezdu na liberecké autobusové nádraží; ovlivňování výpravčích SŽDC, s.o., z hlediska preferování vlaků určitého dopravce při stavění vlakových cest apod.

Mezi další témata patřila problematika nedostatku personálu, ať již z řad stevardek, stevardů anebo strojvedoucích; nově zavedená Low cost třída bez servisu v rámci železniční osobní dopravy a rozvoj společností STUDENT AGENCY a RegioJet a vstup na nové linky a tratě.

Celý workshop trval přes 2,5 hodiny a dalších třicet minut zodpovídal pan Jančura dotazy dalších příchozích studentů. 

Ing. Jan Chocholáč, Ph.D.
Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky DFJP


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět