Individuální rozvojový projekt přispěl k efektivní a kreativní výuce i na katedře věd o výchově

4. 01. 2017

Přiblížit studentům praktické aplikace nebo rozšířit spolupráci s aplikační sférou v Pardubicích. To jsou některé z cílů individuálního rozvojového projektu, který přinesl řadu novinek i v oboru Resocializační pedagogika na Fakultě filozofické. Jeho absolventi mohou budoucím zaměstnavatelům nabídnout ještě zajímavější profil.

Akademičtí pracovníci se v rámci navazujícího magisterského studijního oboru Resocializační pedagogika inovativním způsobem zaměřili na terapeutické přístupy v kontextu (re)socializace cílových skupin, na které se obor zaměřuje. Odůvodněním projektu je také to, že specialisté na problematiku resocializace jsou si vědomi její teoreticko-praktické důležitosti ve vztahu k budoucímu sociálnímu vývoji v evropském i českém prostředí.

Absolvent nabídne více

Cílem projektu byla (v souladu s vyhlášením IRS UPCE v rámci inovace studijního předmětu speciální pedagogika) praktická aplikace terapeutických přístupů v kontextu resocializace ve speciální pedagogice napříč všemi cílovými skupinami vzhledem k věku i druhu postižení. Naplněním cíle byl rozšířen profil absolventa studijního oboru, zejména s ohledem na znalosti, dovednosti a způsobilosti, které student skutečně získá a které jsou relevantní pro jeho další uplatnění v oblasti (re)socializace.

Inovace i nové pomůcky

Pokud shrneme výstupy projektu, pak byl inovován studijní předmět Speciální pedagogika, studenti si zpracovali portfolia na základě vlastních teoreticko-praktických poznatků, zkušeností, dovedností, významnou přidanou hodnotou bylo rozšíření konkrétní spolupráce s aplikační sférou ve městě Pardubice, byly zakoupeny terapeutické pomůcky pro další výuku předmětu speciální pedagogika.

Sebereflexe pro studenty

Praktické seznámení a následná praktická aplikace terapií znamenaly významnou sebereflexi pro samotné studenty. Participovali v terapeutických činnostech během praxí či prezentací univerzity – zapojili se například do celoevropské Noci vědců, do univerzitního Science Pointu během Olympijského parku Pardubice 2016. Vlastní zážitky studentky M. Ducháčková a N. Gottsteinová popsaly ve svém příspěvku. 

 

PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D.
Katedra věd o výchově FF


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět