Fakulta zdravotnických studií zvýšila kurzem katetrizace odbornost dvacítce pracovníků

31. 08. 2017

Kromě výuky studentů se Fakulta zdravotnických studií věnuje i rozšíření odbornosti pracovníků zdravotnických zařízení. Pořádala certifikovaný kurz „Katetrizace močového měchýře, péče o nemocného s permanentním močovým katétrem a čistá intermitentní katetrizace“, kterého se zúčastnilo 19 všeobecných sester – žen i mužů – ze zdravotnických zařízení Pardubického a Královéhradeckého kraje.

Kurz organizovala fakulta ve dnech 2. května až 22. června a byl realizován podle vzdělávacího programu Ministerstva zdravotnictví České republiky. Odbornými garanty kurzu byli MUDr. Radomil Morávek a Mgr. Patrik Zelinka. Pod jejich vedením absolvovali posluchači 3 dny teoreticko-praktické výuky na Fakultě zdravotnických studií v odborných učebnách, kam docházeli na přednášky a praktická cvičení určená k nácviku katetrizace na speciálních modelech. Praxi si splnili na urologickém či neurologickém oddělení pardubické nemocnice a na spinální jednotce v Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé.

Absolventi získali certifikáty

Absolventi získali 24 kreditů v rámci celoživotního vzdělávání a především získali podle zákona č. 96/2004 Sb. zvláštní odbornou způsobilost k jednorázové a permanentní katetrizaci močového měchýře muže, ke komplexní ošetřovatelské péči o nemocné s permanentním močovým katétrem a o nemocné využívající metodu čisté intermitentní katetrizace. Dále k edukaci nemocných a jejich blízkých, k vytváření individuálních plánů péče a k základnímu psychosociálnímu poradenství u těchto nemocných.

Slavnostního ukončení kurzu a předání certifikátů se 22. června kromě absolventek a Mgr. Patrika Zelinky zúčastnila také proděkanka pro vnitřní a vnější vztahy Fakulty zdravotnických studií Mgr. Eva Hlaváčková, Ph.D.

Děkuji všem odborným pracovníkům, kteří se na realizaci kurzu podíleli, a všem absolventům kurzu přeji hodně úspěchů při jejich práci.

Mgr. Zuzana Červenková
Oddělení celoživotního vzdělávání FZS


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět