Speciálním kurzem péče o rány prošli úspěšně první účastníci

15. 05. 2017

Fakulta zdravotnických studií pořádala v prvním čtvrtletí letošního roku certifikovaný kurz „Specifická ošetřovatelská péče o chronické rány a defekty“. Dvanáct odborníků ze zdravotnických a sociálních zařízení Pardubického a Královéhradeckého kraje díky němu získalo odbornou způsobilost ke specializované ošetřovatelské péči.

Absolventi kurzu získali 48 kreditů v rámci celoživotního vzdělávání, především však získali zvláštní odbornou způsobilost ke specializované ošetřovatelské péči o chronické rány a defekty. Náplní 80hodinového kurzu bylo zjišťovat, posuzovat a analyzovat potřeby pacientů v jednotlivých fázích vývoje chronické rány a defektu, dále realizovat a hodnotit poskytovanou specifickou ošetřovatelskou péči u pacientů, realizovat a hodnotit preventivní péči a edukační činnost. Náplň kurzu též zahrnovala podíl na poradenské činnosti a zajišťování pečovatelských služeb včetně domácí péče o chronické rány a defekty. V závěru kurzu účastníci absolvovali náročný znalostní test.

Výuku vedli odborníci z fakulty i nemocnice

Odborným garantem teoretické části kurzu, vyučované na fakultě, byla Mgr. Romana Procházková. Na výuce se podílel primář Geriatrického centra MUDr. Ivo Bureš a primář Kožního oddělení MUDr. David Stuchlík z Pardubické nemocnice. Praktickou část kurzu odborně garantovala Bc. Diana Hanzlíková, vrchní sestra z Geriatrického centra Pardubické nemocnice, a staniční sestry Jana Burešová a Jana Fousová.

Rádi bychom poděkovali všem odborným pracovníkům, kteří se na realizaci kurzu podíleli a popřáli všem absolventům kurzu hodně úspěchů při péči o pacienty s chronickými ranami a defekty. 

Mgr. Zuzana Červenková
Oddělení celoživotního vzdělávání FZS


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět