Podnikni to! Výzvu kariérního centra nakonec přijalo osmnáct studentů

3. 04. 2017

Před osmi týdny se konala informativní schůzka kurzu „Podnikni to!“. Přihlášených bylo hodně a lektor Mgr. Jakub Tížek dokázal většinu přítomných studentů dostatečně nadchnout. Po první hodině měli studenti za úkol napsat svůj motivační dopis, proč chtějí absolvovat tento kurz. Ti, co dopis napsali a poslali, vstoupili nakonec do kolotoče velmi užitečných kurzů. A někteří nezůstanou jen u nápadu.

Motivaci k absolvování kurzu Podnikni to!, který zorganizovalo Kariérní centrum Univerzity Pardubice, měli studenti velmi podobnou, a tak se v motivačních dopisech nejčastěji objevovala touha rozvíjet svou myšlenku, být pánem svého času a stát se nezávislým:

Na workshop Podnikni to! jsem se přihlásil čistě ze zvědavosti, protože se o podnikání zajímám už od dětství. V průběhu let, kdy jsem chodil na nejrůznější brigády, jsem si začal uvědomovat, že pro mě neexistuje téměř žádné jiné východisko, než »dělat sám na sebe«, protože mi jednoduše vadí a vždycky vadilo, že musím někoho poslouchat. V podnikání totiž nade mnou nemusí stát nikdo, kdo by mi říkal, co, jak a za jakým účelem mám dělat.

O tenhle kurz mám obrovský zájem, k podnikání směřuji své úsilí už déle než rok. Společně s mým „společníkem“ z mého rodného města postupně vymýšlíme plán, jak realizovat náš podnikatelský záměr a dosáhnout finanční svobody a mít tak jednou čas na svou rodinu. Prostudoval jsem o podnikání spoustu knih, webových dokumentů i videí, bohužel většina z toho je jen teoretická. Od tohoto semináře očekávám, že se dozvím, jak udělat první kroky ke zdárnému započetí podnikání. 

Při svém studiu se často setkávám s vědeckými výsledky, které by zasloužily nějakým způsobem uchopit a přetvořit v něco praktického a užitečného nejen pro mne. Doufám, že se mi v rámci kurzu povede nějaký, alespoň modelový, nápad přetvořit do podoby, kterou budu schopen hájit. Zároveň chci získat znalosti a zkušenosti, abych byl připraven a v případě potřeby v budoucnu se mohl rovnou pustit do rozvíjení nějaké vlastní myšlenky.

Proč se zajímám o podnikání? Protože se mi líbí být pánem svého času, líbí se mi dělat věci tzv. po svém a spolupracovat s lidmi z nejrůznějších oborů. Díky podnikání mohu plně převzít zodpovědnost za svůj život a mohu dělat to, čemu věřím a co mně dává smysl. Současně se mi líbí, že člověk nemusí zůstat jen u jednoho projektu a může se věnovat více věcem, podle toho, co ho baví a naplňuje.

„Nejdříve tě budou ignorovat, pak se ti budou smát, potom proti tobě budou bojovat a nakonec zvítězíš,“ řekl Mahátma Gándhí. Všechny zmíněné body jsme již prožili a stále prožíváme, krom toho posledního. Nemáme zrovna nejlehčí životní situaci: finanční problémy, škola, práce, špatná rodinná situace atd. Bez akce není reakce, tímto heslem se řídíme, a proto se snažíme na sobě pracovat. Absolvovali jsme už několik kurzů, přečetli několik knih, stále sledujeme nějaká poučná videa a snažíme se neusnout na vavřínech. S kariérním centrem jsme ve spolupráci od loňského roku, ve kterém jsme absolvovali kurz „Jak zahájit podnikání“, které nás moc zaujalo a více utvrdilo v našem cíli stát se nezávislými.

Studenti vymysleli 6 firem

Druhý den kurzu studenti seznámili své kolegy s nápady, které mají zájem realizovat. Potom bylo vybráno 6 záměrů a jejich „leadři“ si pak vybírali své spolupracovníky, ostatní studenti se „ucházeli“ o spolupráci. Nebylo to jednoduché vyjednávání, ale na konci druhého dne jsme tedy měli 6 „firem“ po 3 lidech.

Následovala trocha teorie, včetně návodu na vyplnění lean canvasu, jednoduchého „štíhlého“ podnikatelského záměru, kde jsou krásně vidět logické vazby. Každá firma si musela zpracovat svůj záměr. Další dny byly nadále děleny na část teorie, ale hlavní důraz byl stále kladen na vlastní práci studentů, krátké prezentace záměrů, zjišťování zájmu trhu, validaci záměru, jak naložit s konkurencí, jak nacenit svůj produkt, k čemu může být dobrý investor a jak ho správně oslovit. Lektor také přivedl několik mladých podnikatelů, kteří studentům přibližovali, jak si razili svou cestu při zahájení podnikání. Jeden den byl věnován online marketingu. Studenti si měli sehnat poradce, s tím ale měli evidentně potíž a podařilo se to jen někomu.

Projekty zhodnotili potenciální investoři

Poslední den kurzu řady studentů trochu prořídly. Možná to bylo tím, že mají víc povinností s postupujícím semestrem, ale možná se jen obávaly prezentování před komisí, která sestávala z 3 podnikatelů a současně absolventů Univerzity Pardubice, byli to Ing. Jiří Janků, Ing. Jan Kulda a Ing. Vojtěch Dlouhý. Představovali zde něco mezi poradci a investory. A skutečně prezentující studenty nešetřili. Říká se: Co tě nezabije, to tě posílí. Zde to platilo doslovně. Mohlo by se zdát, že je to drsné, ale kritika studentům ušetřila v mnoha případech spoustu času a možná i peněz tím, že jim během deseti minut dala zpětnou vazbu, kterou by se jinak od trhu dozvídali možná půl roku. Většina z nich potom komisi poděkovala. Bylo prezentováno celkem 7 projektových záměrů a dva z nich hodnotila porota velmi dobře. Studentům prezentujícím ostatní záměry doporučila, aby je přepracovali a případně zvážili, jestli má smysl v nich dále pokračovat.

Kariérní centrum chystá další kurzy

V závěrečném hodnocení účastníci kurzu hodnotili obsah kurzu i lektora nejvyššími body. Na otázku, o jaké další kurzy, semináře, tréninky by měli dále zájem, studenti psali: dílčí kurzy navazující na kurz Podnikni to!, kurz zaměřený na finance a investice, podnikatelské stáže, zájem projevili studenti i o kurzy komunikačních dovedností a online marketing. Ovšem zajímají je především praktická cvičení, ne teorie, té, dle studentů, je během studia dost.

Letos na podzim opět rektor univerzity prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc., vyhlásí další ročník studentské soutěže na podporu inovativních záměrů studentů. V jejím rámci bude Kariérní centrum Univerzity Pardubice soutěžící studenty podporovat organizováním workshopů a mentoringu. Aktuální informace mohou studenti sledovat na Facebooku Kariérního centra Univerzity Pardubice, kde najdou i informace o stážích či pracovních nabídkách.

Ing. arch. Iva Svobodová
vedoucí Kariérního centra Univerzity Pardubice


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět