Ředitel pardubického CzechInvestu diskutoval se studenty FESky

20. 03. 2017

Důležitou a dnes již neodmyslitelnou součástí výuky studentů na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice je diskuse aktuálních otázek a problémů současné praxe. Svědčí o tom i další společné setkání studentů a zástupce veřejné sféry. Tentokrát ředitele krajské reprezentace vládní agentury CzechInvest Ing. Tomáše Vlasáka.

Tato agentura je známá právě jedním ze svých cílů, tedy lákáním zahraničních investic do České republiky. Ing. Vlasák v průběhu své přednášky pro magisterské studenty oboru Ekonomika veřejného sektoru osvětlil i další aktivity, které má CzechInvest a všechny jeho tuzemské, ale i zahraniční reprezentace pro podnikatele a investory realizovat. Zdůraznil, že se i po letech setkává s mylným názorem českých firem, že CzechInvest se zabývá pouze zahraničními investicemi a nijak nepodporuje investice tuzemské.

Přednášená látka se v praxi skutečně aplikuje

Hlavním tématem přednášky byla diskuse nad pozitivy, resp. negativy investičních pobídek. „Jde o typické téma, kterým se studenti orientovaní na ekonomiku veřejného sektoru musejí zabývat. Téma představuje zajímavou materii, na níž je možné diskutovat přínosnost, ale zároveň poukázat i na negativa či vysoké náklady, které musejí hradit veřejné rozpočty,“ zdůrazňuje doc. Jan Stejskal z Ústavu ekonomických věd FES, vedoucí předmětu.

Přednáška měla u studentů velký úspěch. „Přednáška aktualizovala poznatky, které se studenti dozvídají na jednotlivých přednáškách od vyučujícího. Je zajímavé vidět, že standardní přednášená látka se v praxi skutečně aplikuje a že jsme připravováni na problémy a otázky, které budeme v naší praxi muset řešit,“ pochvaluje si posluchačka Lenka Korečková.

Zaujala práce se statistickými daty

Ing. Vlasák mnoho teoretických záležitostí dokumentoval na příkladech a ukázkách své bohaté praxe. To si pochvaluje i student bakalářského studia Ondřej Dobeš, kterého zaujalo téma přednášky v souvislosti s jeho tématem bakalářské práce. „Téma bylo prezentováno velmi prakticky, což je příjemná změna od někdy čistě teoreticky pojímaných témat přednášek. Velmi se mi líbila práce se statistickými daty a jejich interpretace. Ing. Vlasák na jednoduchém příkladu dokázal, že samy firmy často prezentují svoji výkonnost a svůj regionální význam pomocí určitých dat, která však po preciznější analýze odhalují jiné, již ne tak pozitivní výsledky,“ uzavírá student Dobeš.

Tato první přednáška nového ředitele pardubického CzechInvestu na akademické půdě Univerzity Pardubice nebude zcela jistě poslední. Věříme, že je počátkem slibné budoucí spolupráce.

Ivana Veselá
Informační a poradenské centrum FES


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět