Studenti FESky se učili zvládat stres a jiné dovednosti s odborníky z Foxconnu

2. 03. 2017

Fakulta ekonomicko-správní dlouhodobě rozvíjí spolupráci se společností Foxconn, kterou před dvěma lety zpečetily podpisem smlouvy. Pro studenty společně pořádají pravidelné přednášky. Zástupce společnosti je ale možné potkat i během Týdne teorie a praxe v ekonomice nebo na veletrhu pracovních příležitostí Kontakt. Ten na univerzitě vypukne v půlce března.

Ústav správních a sociálních věd v letošním zimním semestru ve spolupráci se společností Foxconn CZ, s.r.o., opět zorganizoval dvě externí přednášky, které obohatily výuku předmětu Psychologie. Mgr. Aneta Holubová, která ve společnosti působí jako HR Training & Development Supervisor, přijela za studenty Fakulty ekonomicko-správní hned dvakrát. Nejdříve 24. listopadu s tématem „Co je vlastně normální? Aneb zdravě o psychologii osobnosti“. Podruhé 8. prosince s přednáškou „Dlouhodobý stres a jak ho zvládat“. Obě setkání studentům přiblížila praktické otázky psychologie, se kterými se potkávají v profesním i osobním životě.

Témata užitečná v praxi života

„Ačkoliv byly přednášky jen krátkým nahlédnutím do velmi komplexní psychologické problematiky, věříme, že podnítily alespoň několik studentů k zamyšlení a rozvoji. Témata jsou aktuální a pálivá. Se studenty diskutujeme nejen o teoreticko-psychologickém pozadí, které se k tématům pojí, ale hlavně o skutečných příbězích a vlastních zkušenostech. Cílem přednášek je, aby poznatky byly co nejvíce k užitku v každodenním životě a možná vnesly do přemýšlení o něco více pochopení místo kritiky, tolerance místo odsouzení a také trochu humoru, nadsázky a životní lehkosti,“ říká k přednáškám sama Mgr. Aneta Holubová a dodává, že i nadále chce pokračovat v přednáškách a práci se studenty. Vnímá ji jako velmi užitečnou a prospěšnou pro všechny strany.

Další setkání nabídne Kontakt 2017

Studenti se tak dozvídají nejenom klíčové teoretické premisy problému, ale na názorných příkladech je demonstrováno vše podstatné, co si má posluchač odnést. Problematika osobnosti a stresu jsou nosnými tématy soudobé společnosti a orientace v této problematice není vždy jednoduchá. Proto jsou témata volena záměrně s ohledem na výukové potřeby posluchačů. Letos se jedná o druhý ročník série těchto cyklů přednášek. To, že je o přednášky zájem, dokazuje fakt, že někteří ze studentů na ně docházejí poté, co absolvovali tento cyklus v loňském akademickém roce. I z tohoto důvodu hodláme v této spolupráci pokračovat v dalších semestrech.

Stánek Foxconnu bude možné navštívit také na veletrhu pracovních příležitostí Kontakt 2017, který fakulta pořádá ve spolupráci s Fakultou chemicko-technologickou ve středu 15. března ve vestibulu Auly Arnošta z Pardubic. Zde studenti zjistí pracovní požadavky a to, jaká je aktuální nabídka a poptávka.

Mgr. Nela Dosedělová
Oddělení pro vnější vztahy a rozvoj FES


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět