Studenti si zlepšovali němčinu na návštěvě u našich sousedů

2. 05. 2017

„Je mehr Sprachen du sprichst, desto mehr bist du Mensch.“ Tento výrok Johana Wolfganga Goetha platí déle než 200 let nejen v univerzitním prostředí, ale i v běžném životě. Proto již druhým rokem uspořádala německá sekce Jazykového centra Univerzity Pardubice v rámci programu Německý jazyk a reálie studijní cestu do Drážďan s cílem prakticky použít německý jazyk.

Do letošního ročníku se zapojilo 10 studentů ze všech fakult Univerzity Pardubice, kteří od 9. do 13. dubna absolvovali zajímavý program s diskuzemi a prezentacemi v rámci spolupráce s nadací Brücke/Most- Stiftung Dresden a Technische Universität Dresden, obohacený o nejrůznější exkurze cílené na specifický jazyk jednotlivých fakult.

Setkání s německými studenty češtiny

Cílem studijní cesty do Drážďan bylo poskytnout studentům vhled do specifik německé kultury a komunikace prostřednictvím cílového jazyka, zprostředkovat jim kontakt s hodnotami a názory obyvatel metropole bývalého „Východního Německa“ prostřednictvím návštěv muzeí, galerií či diskuzí v terénu na základě pracovních listů. Studenti měli možnost setkat se se studenty češtiny z Technische Universität Dresden, s nimiž si na základě osobních rozhovorů mohli vyměnit své studijní i jazykové zkušenosti.

Univerzita podporuje zájem mladých o život i kulturu

Velmi přínosná je spolupráce s nadací Brücke/Most- Stiftung Dresden, která byla založena v roce 1997 s cílem spolupracovat s Českou republikou a podporovat na základě projektů zájem mladých lidí o život, kulturu a jazyk svých sousedů. Studenti tak mohli využít ke zpracování zadaných úkolů dobře vybavenou knihovnu nadace a věříme, že i v budoucnu se bude komunikace s kolegy z této organizace zdárně vyvíjet.

Třebaže je tato akce stále ve fázi vývoje, má význam jak v jazykovém tak i v interkulturním rozměru, což je potěšující především z pozitivní zpětné vazby německých i českých studentů. 

Mgr. Šárka Zikešová, Mgr. Ilona Bourová
Jazykové centrum UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět