Čilá spolupráce s Arménií přivedla do Pardubic akademiky i studentky

6. 06. 2017

Katedra věd o výchově se může pochlubit úspěšnou spoluprací s Arménií. Díky programu ERASMUS+ dorazila skupina 3 akademických pracovníků, kteří na katedře strávili 12 tvůrčích dnů. Zapojili se do mezinárodního Staff weeku, navštívili Noc mladých výzkumníků a zapojili se do odborné praxe. Další čtyřčlenná skupina bude v akademických aktivitách pokračovat v říjnu.

V průběhu dubnového pobytu arménské skupiny a v kontextu společných aktivit obou pracovišť se živě diskutovalo o aktuálních problémech v oblasti speciální pedagogiky v obou zemích. Kolegové z Arménie představili systém speciálního vzdělávání v Arménii, participovali na výuce studentů s tematickými přednáškami k inkluzivnímu vzdělávání, problematice autismu a komplexní rehabilitaci osob s postižením v Arménii.

Exkurze na různá česká pracoviště

S velkým zájmem se zúčastnili exkurzí do speciálních zařízení v Pardubicích, kde se aktivně zajímali o konkrétní témata. Navštívili Integrační centrum Kosatec, kde se zajímali o komplexní rehabilitaci osob s postižením,  integrační školku a rehabilitační centrum LENTILKA, Rodinné Integrační centrum a speciální školu SVÍTÁNÍ, kde hlavními tématy byla problematika dětí s postižením a jejich rodin – raná intervence, speciální vzdělávání, ale inkluzivní tendence v oblasti vzdělávání a problematika autismu. Motivující pro ně byly také informace o podpoře a pomoci studentům se specifickými potřebami z Akademické poradny Univerzity Pardubice a Referátu služeb hendikepovaným. Uvítali by takovou podporu i na jejich domovské univerzitě. Odnesli si praktické zážitky z Noci mladých výzkumníků, které se aktivně zúčastnili.

Plnila se speciální přání

Členové pardubické katedry se snažili vyhovět i individuálním zájmům. Arménský kolega se tak zúčastnil konference na Fakultě zdravotnických studií a prohlédl si i moderní zázemí Fakulty chemicko-technologické. Potěšila nás také iniciativa polské kolegyně ze Slezské univerzity (Wydział Etnologii i Nauk o Edukacjiz, Cieszyn), která projevila zájem o společnou diskusi k tématu rané intervence v Arménii, Polsku a České republice.

Arménské kolegyně a kolega měli možnost participovat na aktivitách v rámci akce International Staff Week, zážitkem pro ně byla i návštěva představení v Národním divadle a prohlídka Prahy.

I arménské studentky v průběhu letního semestru pronikly do specifik speciálního vzdělávání a sociálních institucí v České republice. Byly jim nabídnuty odborné předměty v anglickém i ruském jazyce, absolvovaly výcvik a odnesly si také praktické zážitky z muzikomalby a z návštěv mnoha speciálních zařízení včetně jednání pracovní skupiny komunitního plánování pro osoby se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním.

Studentky byly na praxi v Domově pod Kuňkou

Velkým zážitkem pro ně byla 70hodinová praxe v Domově pod Kuňkou, kde pracovaly s dospělými lidmi s mentálním postižením. „Na základě Smlouvy o odborné praxi mezi Domovem pod Kuňkou a Univerzitou Pardubice u nás v rámci studijního stipendijního programu Erasmus+ vykonávaly praxi dvě studentky až z daleké Arménské republiky,“ říká Bc. Jaroslav Brenner z Domova pod Kuňkou. Prvotní obavy z toho, že se nedorozumíme, brzy vzaly za své. Někteří pracovníci zařízení se domluvili se studentkami rusky, jiní anglicky a ve vztahu k uživatelům nebyla jazyková bariéra téměř žádný problém. Přestože studentky neměly dosud žádné zkušenosti s osobami s mentálním postižením, obě byly přívětivé, milé, empatické, a proto si ihned získaly oblibu jak u uživatelů služby chráněného bydlení, tak služby domovy pro osoby se zdravotním postižením,“ dodává Brenner. Studentky se do činností s uživateli zapojovaly při cvičení, rukodělných a ostatních zájmových činnostech. Doplnily i fotbalový tým klientů Domova pod Kuňkou na tradičním fotbalovém turnaji pro zdravotně postižené SENI CUP. Odjížděly s příslibem, že ve své více než 2500 km vzdálené zemi o nás budou určitě s nadšením vyprávět.

Na závěr lze shrnout, že všichni účastníci mobility – akademičtí pracovníci i studenti – byli obohaceni o teoretické informace k dané problematice v České republice a Arménii, ale i o praktické zážitky. Společně se těšíme na další úzkou spolupráci mezi našimi vysokoškolskými pracovišti.

O projektu: Katedra věd o výchově Fakulty filozofické realizuje aktuálně projekt v rámci mobility programu ERASMUS+ s arménskou státní pedagogickou univerzitou Khachatura Aboviana – Fakultou speciální pedagogiky v Jerevanu. Projekt se týká mobility akademických pracovníků i studentů obou pracovišť, konkrétně 7 akademických pracovníků a 2 studentů z Arménie a 1 akademického pracovníka a 2 studentů z české katedry věd o výchově studijního programu Resocializační pedagogika. Mobilita se zaměřuje na podporu internacionalizace výzkumu a rozvoje pracovníků v konkrétní oblasti speciální pedagogiky, a to problematiky rané intervence, komplexní podpory a pomoci dětem s postižením a jejich rodinám. Realizace mobility je významnou výzvou pro teorii i praxi komparativní inkluzivní speciální pedagogiky raného věku (předškolní defektologii) v rámci zúčastněných zemí.  

PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D.
Katedra věd o výchově FF


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět