Středoškolák Petr Leinweber bodoval v americkém Houstonu. Práci konzultoval na Fakultě chemicko-technologické

26. 06. 2017

Student Střední průmyslové školy chemické Pardubice Petr Leinweber se začátkem května zúčastnil soutěže vědeckých a technických projektů pro středoškoláky I-SWEEEP v americkém Houstonu. V celosvětové konkurenci obsadil v kategorii Inženýrství báječné třetí místo. A po prázdninách začne tenhle šikovný středoškolák studovat u nás na Fakultě chemicko-technologické.

Porotu zaujala jeho práce zabývající se „Přípravou a strukturou C,N-chelatovaných organocíničitých dusičnanů a dusitanů“. Pracoval na ní v rámci Středoškolské odborné činnosti na Fakultě chemicko-technologické a její katedře obecné a anorganické chemie. Zabývá se v ní přípravou a charakterizací vybraných C,N-chelatovaných organocíničitých dusičnanů a dusitanů. Cílem práce bylo ověřit to, zda „zabudováním“ 2-(N,N-dimethylaminomethyl)fenylu (jakožto velmi dobře známého C,N-chelatujícího ligandu) do struktury cílených sloučenin lze získat produkty vykazující zvýšenou stabilitu.

Připravil 12 originálních sloučenin

Student Petr Leinweber tak pod vedením prof. Ing. Aleše Růžičky, Ph.D., a Ing Petra Švece, Ph.D., z katedry obecné a anorganické chemie připravil celkem 12 originálních sloučenin, jejichž struktura byla v roztoku studována pomocí multinukleární NMR spektroskopie. Rentgenovou difrakční analýzou vypěstovaných monokrystalů pak byla určena molekulová struktura celkem sedmi produktů. „Z literární rešerše následně vyplynulo, že připravené tri- a diorganocíničité dusitany jsou vůbec první stálé sloučeniny tohoto typu, které kdy byly popsány. Tuto výjimečnou stabilitu vůči oxidaci, hydrolýze nebo samovolnému rozkladu lze přičíst tomu, že v molekulách těchto sloučenin je přítomen právě C,N-chelatující ligand, který blokuje potenciálně volná koordinační místa na atomu cínu, a snižuje tak možnost oxidace a dalších rozkladných procesů,“ vysvětlil profesor Aleš Růžička z Fakulty chemicko-technologické. Potenciálním využitím připravených sloučenin může být jejich uplatnění v organické syntéze při nitračních, respektive nitrosačních procesech, prováděných v nevodných prostředích za velmi mírných podmínek.

Publikoval už v odborném časopise

„O celkové kvalitě odvedené práce vypovídá i to, že výsledky získané v rámci působení studenta Petra Leinwebera na Univerzitě Pardubice již byly publikovány formou článku v mezinárodním impaktovaném časopise Journal of Organometallic Chemistry,“ dodává profesor Růžička. Získané praktické zkušenosti i teoretické znalosti tak Petr Leinweber určitě uplatní i během následujícího vysokoškolského studia právě na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice, kam nastoupí v příštím akademickém roce.

Mgr. Zuzana Paulusová
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět