Studenti bezpečnostních oborů FESky vyrazili do terénu na jarní exkurze

15. 05. 2017

Stalo se již tradicí, že s příchodem jara se studenti bezpečnostně orientovaných oborů Fakulty ekonomicko-správní v rámci předmětů Ústavu regionálních a bezpečnostních věd účastní řady velmi zajímavých a prakticky orientovaných exkurzí. Nejinak tomu bylo i letos a studenti navštívili jednotku hasičů pardubického letiště či komplex krytů civilní obrany.

Nejprve v pátek 31. března studenti převážně bakalářského oboru Management ochrany podniku a společnosti a navazujícího oboru Regionální rozvoj: Bezpečnost regionu navštívili Vojenskou hasičskou jednotku Správy letiště Armády ČR v Pardubicích. Pod vedením velitele jednotky kpt. Jelínka, jakož i dalších přítomných členů jednotky, a pplk. Skalničky z Agentury logistiky byli studenti seznámeni s praxí fungování požární ochrany na pardubickém letišti. Exkurze probíhala jak formou odborného výkladu, ukázek techniky, vybavení a zázemí letištních hasičů, při kterých si studenti mohli řadu prostředků ochrany života a zdraví hasiče vyzkoušet, tak také formou sledování simulovaného zásahu jednotky při požáru letadla, respektive zásahu na cvičném trenažeru. Studenti tak měli možnost nejen detailně prozkoumat vozidla a zásahovou techniku, obléknout se do zásahové uniformy či speciálního protichemického obleku, otestovat funkčnost dýchacích přístrojů, ale také pozorovat zajištění místa simulované letecké nehody včetně uhašení požáru a vyproštění zraněné osoby. Neméně zajímavou zkušeností byla jistě také možnost vyzkoušet si manipulaci s bezvládným tělem a jeho přemístění z místa nehody do bezpečí.

Následně v pátek 21. dubna navštívili studenti magisterského oboru Regionální rozvoj: Bezpečnost regionu komplex krytů civilní obrany v nitru pražského kopce Vítkova. Komplex umístěný v žulovém masivu měl v době Studené války sloužit jako bezpečné útočiště části pražského obyvatelstva pro případ rozpoutání jaderného konfliktu, je však dodnes funkční a udržovaný. Součástí exkurze byla i návštěva pracoviště Ústavu jaderné fyziky Akademie věd ČR – laboratoř s  urychlovačem lehkých částic, tzv. mikrotronem, jenž se nachází v jedné z částí krytového komplexu. Krátkého představení velmi unikátního zařízení (podobných je na světě jen několik kusů) se ujal vedoucí pracoviště Ing. David Chvátil, který studentům zasvěceně přiblížil historii i velmi široké možnosti využití tohoto jedinečného jaderného zařízení.

Nezbytný pohled do praxe

Smyslem absolvovaných exkurzí bylo vhodně doplnit výuku o pohledy odborníků z praxe a reálné ukázky teoreticky nabytých poznatků, ale také umožnit studentům nahlédnout do míst, do kterých se sice běžně nedostanou, ale u kterých lze na základě zaměření studovaných oborů očekávat, že by s nimi alespoň někteří ze studentů mohli v budoucnu, vzhledem ke své profilaci, běžně přicházet do styku, či v nich přímo nalézat svá uplatnění. Zaměření studijních oborů účastníků těchto exkurzí totiž rámcově předpokládá uplatnění absolventů v orgánech krizového řízení.

Na závěr bych rád poděkoval všem pracovníkům navštívených pracovišť a objektů, kteří studentům věnovali svůj čas, odborným výkladem i praktickými ukázkami poutali pozornost svých posluchačů, ale také ochotně odpovídali na všechny zvídavé otázky, které jim účastníci exkurze pokládali.

Ing. Pavel Zdražil, Ph.D.
Ústav regionálních a bezpečnostních věd FES


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět