Na Fakultě elektrotechniky a informatiky představili středoškoláci své projekty

9. 05. 2017

Na řešení praktických projektů z oblasti informačních technologií se zaměřuje celorepubliková soutěž Czech StudNET Awards. Právě ta na konci dubna již potřetí přilákala na Fakultu elektrotechniky a informatiky středoškoláky z celé republiky, aby porovnali své projekty. A představila se jim i možná jejich budoucí alma mater.

S nápadem uspořádat tuto soutěž přišla před třemi lety DELTA – Soukromá škola informatiky a ekonomie Pardubice, s níž Fakulta elektrotechniky a informatiky dlouhodobě spolupracuje. Prvotním záměrem školy bylo získat srovnání úrovně prací svých žáků se žáky z jiných středních škol v republice a navázat spolupráci s velkými firmami v oblasti IT. „Těší mne, když mohu šikovným studentům pootevřít dveře do takových firem, jako je Foxconn, Microsoft nebo IBM,“ řekl ředitel soutěže Jiří Formánek, který dlouhodobě spolupracuje s pardubickou Fakultou elektrotechniky a informatiky. Soutěž pro mladé talenty se proto fakulta rozhodla s potěšením zaštítit. Z jejího pohledu je to jednak možnost přispět k posílení pozice východočeského regionu (tedy zejména Pardubic a Hradce Králové) jakožto centra IT a jednak příležitost přilákat nové perspektivní studenty.

15 nejlepších projektů

Soutěž měla letos tři kategorie: Využití IT ve sféře businessu, Nová média – komunikační strategie a Mobilní zařízení. V rámci nich mohli studenti přihlašovat své projekty a 21. dubna dostalo patnáct nejlepších příležitost je prezentovat před odbornou porotou. Finálový den však nebyl určen pouze účastníkům soutěže. Vítáni byli všichni středoškoláci se zájmem o IT. Zatímco se soutěžící v jedné z poslucháren Fakulty elektrotechniky a informatiky snažili v přidělených deseti minutách obhájit kvalitu a výjimečnost svého projektu, probíhaly v jiné posluchárně v rámci doprovodného programu přednášky na téma Internet věcí. Internet věcí je v současnosti jeden z hlavních trendů v oblasti IT spočívající ve vzájemném propojení a komunikaci internetu s předměty běžného užití.

Slova se ujali i studenti FEIky

Svůj pohled na tento fenomén dneška měnící průmysl, dopravu i domácnost nabídli studentům zástupci již zmíněných význačných IT společností – např. IBM, Foxconn, Unicorn či ERA. Ke slovu se dostali i dva studenti Fakulty elektrotechniky a informatiky, Martin Vodák a Jan Holešinský, kteří představili středoškolákům vzdělávací program Microsoft Student Partner, jehož jsou členy, a své projekty, které i díky němu mohou realizovat. Firma Foxconn, generální partner soutěže, navíc připravila pro studenty zpestření v podobě virtuální reality. Hru, se kterou se bylo možné přenést do jiného světa, si chtěl vyzkoušet snad každý. V programu přirozeně nechyběla ani prohlídka prostor fakulty – pro některé studenty možná budoucí alma mater.

Velmi povedené práce

Konečně v odpoledních hodinách došlo na slavnostní vyhlášení vítězů. Odborná porota byla velmi spokojena a někdy až zaskočena vyspělostí prací středoškoláků. „Není právě obvyklé, aby si student střední školy vybral jako svůj maturitní projekt konstrukci pasivního radaru. Bylo pro mne velkým překvapením, do jakého stavu jej dovedl,“ komentoval jednu z prací Tomáš Klinkovský ze společnosti ERA. Nejeden soutěžící tak v tento den obdržel nabídku stáže či zaměstnání.

V rámci soutěže mohli být však oceněni maximálně tři nejlepší z každé kategorie. V kategorii Využití IT ve sféře businessu zvítězil Stanislav Svědiroh ze SPŠE a VOŠ v Pardubicích s projektem „Zábavná rehabilitace“, v kategorii Komunikační strategie – Nová media obsadil první místo Michael Kašpar a jeho projekt „Případová studie e-shopu a prodejny zdravé výživy Špalda.cz“ a vítězi v kategorii Mobilní zařízení se stali Stanislav Kinzl a Jakub Kortus z Jiráskova gymnázia v Náchodě s mobilní aplikací „Baby-friendly Map“. Všichni studenti, kteří obsadili medailové pozice, obdrželi finanční odměnu a od fakulty současně příslib mimořádného stipendia, pakliže se zde rozhodnou studovat.

Soutěž Czech StudNET Awards  je určena především pro studenty IT oborů, podněcuje jejich tvůrčí schopnosti, poskytuje jim zpětnou vazbu, seznamuje je s vysokými školami i firmami zabývajícími se informačními technologiemi a pomáhá s propagací jejich projektů v médiích. Více informací o soutěži na webu studnet.cz

PhDr. Olga Mitchell
Oddělení pro operační programy a rozvoj FEI


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět