Do vysokoškolských poslucháren usedají také senioři. Vrátí se sem zase v září

18. 07. 2017

Více než 500 seniorů a dalších zájemců absolvovalo na Univerzitě Pardubice letní semestr Univerzity třetího věku a Univerzity volného času. Stejně jako pardubičtí vysokoškoláci si nyní užívají studijního volna. Současně ale mohou přemýšlet, do kterého z kurzů se zapíší pro zimní semestr. Vybírat přitom mohou z nabídky volnočasového vzdělávání jak v Pardubicích, tak v Litomyšli.

Přednášky pro veřejnost připravují každoročně dvě fakulty Univerzity Pardubice. Senioři i další zájemci tak na podzim znovu zavítají do pardubického kampusu a do poslucháren. 

Fakulta filozofická otevře 21. září další akademický rok UNIVERZITY VOLNÉHO ČASU a nově i mimořádný cyklus přednášek k dějinám Pardubic, který se ovšem již stačil zaplnit. Dopravní fakulta Jana Pernera ve své UNIVERZITĚ TŘETÍHO VĚKU přivítá „studenty“ již po desáté. Vybírat přitom mohou mezi bloky z oblasti techniky a dopravy, humanitních a zdravotnických věd či historie nebo absolvovat několik speciálních kurzů.

Univerzita volného času nabízí ještě 40 míst

Přihlášky na přednášky Univerzity volného času je možné podávat ještě do konce července. Fakulta filozofická nabízí na 160 míst a zbývá posledních 40 volných. „V průběhu série ročních přednáškových cyklů jsou posluchači v jednotlivých ucelených blocích seznámeni s vývojem lidské civilizace od starověku až po současnost. A v příštím akademickém roce je čekají právě současné dějiny v letech 1918 až 1945,“ komentuje Dita Jančaříková z Fakulty filozofické Univerzity Pardubice program Univerzity volného času pro další akademický rok a dodává: „Jak vznikala Československá republika, budoval se československý národ nebo se utvářel náš vzdělávací systém. Posluchači se podívají i do Latinské Ameriky mezi válkami nebo na americké umění a architekturu v tomto období. Výběrem témat současně účastníkům prezentujeme humanitní vědní obory vyučované u nás na Fakultě filozofické,“ doplnila Jančaříková.

Na univerzitu třetího věku se hlásí elektronicky

O něco delší čas na rozmyšlenou mají zájemci v případě přihlášení se na UNIVERZITU TŘETÍHO VĚKU Dopravní fakulty Jana Pernera. Mohou se rozhodovat mezi technickým a humanitním blokem, jejichž přednášky začínají v říjnu. Pro velký zájem o oba cykly přistoupila fakulta k elektronickému systému podávání přihlášek. Dne 11. září v 8 hodin se otevírá elektronický přihláškový systém pro cyklus technicky zaměřených přednášek, kde je kapacita 56 míst. Dne 18. září v 8 hodin se mohou zájemci hlásit prostřednictvím elektronické přihlášky do humanitního cyklu, kde je k dispozici 80 míst.

Dopravní fakulta navíc nabízí zájemcům další speciální kurzy, např. fotografie, který začíná již 19. září, lékárny v přírodě (říjen až listopad), trénování paměti (listopad až prosinec) nebo sportovního kurzu (od konce září do prosince) či kurzu lukostřelby se mohou hlásit zájemci průběžně již nyní.

Speciální vzdělávací kurzy. I v Litomyšli

„Kromě uvedených dvou bloků U3V jsme připravili na zimní semestr několik speciálních kurzů. Již od září mohou zájemci zlepšovat svoje fotografické dovednosti, v říjnu a listopadu se seznámí s lékárnou v přírodě, zjistí, jak se trénuje paměť nebo se mohou zapsat do sportovního kurzu nebo kurzu lukostřelby,“ vyjmenovává zaměření dalších kurzů pro zimní semestr Zlatuše Sojková z Dopravní fakulty Jana Pernera a dodává: „Zájemců máme každoročně hodně, takže není na místě s přihláškou příliš otálet. Do těchto speciálních kurzů se mohou zájemci hlásit již nyní.“

Přednášky Univerzity třetího věku probíhají i v Litomyšli. O zájmu seniorů o tyto přednášky i v Litomyšli svědčí i fakt, že v uplynulém letním semestru tam absolvovalo vzdělávací cyklus přednášek na čtyři stovky účastníků.

UVČ či U3V Univerzity Pardubice je otevřena všem zájemcům. Jejím posluchačem se může stát každý, kdo splní dvě podmínky: podá včas přihlášku a zaplatí vstupní poplatek. Podrobnosti k UVČU3V a její pobočce v Litomyšli LU3V zjistí zájemci na webových stránkách Univerzity Pardubice a fakult, které je pořádají. 

Ing. Valerie Wágnerová
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět