Pracoviště Fakulty chemicko-technologické si obhlédli středoškoláci z chrudimského gymnázia

13. 02. 2018

Studenti septimy a oktávy z Gymnázia Josefa Ressela v Chrudimi navštívili ve dnech 1. a 7. února pracoviště Ústavu environmentálního a chemického inženýrství Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Exkurze byla součástí volitelného předmětu Seminář a laboratoře z chemie“, jehož cílem je zejména příprava studentů gymnázia k přijímacím zkouškám na vysoké školy přírodovědného, medicínského a technického zaměření.

Ve dvou uvedených dnech se akce zúčastnilo celkem 25 dívek a chlapců. Na hostitelském pracovišti jsme návštěvníkům nejprve stručně přiblížili historii naší Fakulty chemicko-technologické a současně představili možnosti studia v jednotlivých bakalářských a magisterských studijních programech. Poté následovala přednáška s praktickou ukázkou moderních zařízení pro detekci nebezpečných látek a drog. Studenti si vyzkoušeli práci v laboratoři, a to v rámci jedné ze tří úloh. Na výběr měli oblast materiálové analýzy, kdy prováděli rentgenfluorescenční analýzu pevných vzorků, dále ekoanalýzu, v níž se zaměřili na analýzu vody a ovzduší, nebo technologie čištění vod, kde si mohli vyzkoušet odstraňování barviv z vod pomocí pokročilých oxidačních procesů.

Živý zájem studentů o jednotlivé aktivity i jejich zpětná vazba na konci akce ukázaly, že tento typ spolupráce mezi střední a vysokou školou může být jednou z účinných cest, jak prohloubit u středoškoláků zájem o studium chemie.             

doc. Ing. Miloslav Pouzar, Ph.D.
Ústav environmentálního a chemického inženýrství FChT


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět