Fakulta zdravotnických studií oficiálně otevřela Centrum péče o zdraví. Nabízí řadu praktických přednášek a kurzů

12. 02. 2018

Kromě přípravy studentů pro výkon jejich budoucího povolání se Fakulta zdravotnických studií zaměřuje na vzdělávání laické veřejnosti či celoživotní vzdělávání odborníků. Nedávno proto otevřela nové Centrum péče o zdraví, kde nejen pro veřejnost pořádá nejrůznější kurzy, poskytuje poradenství či konzultace. Nabídka je přitom velmi pestrá, stačí si jen vybrat.

Činnost svého Centra péče o zdraví představila Fakulta zdravotnických studií oficiálně v pátek 9. února, a to za přítomnosti samotného děkana fakulty i i dalších zájemců. Chtěli jsme nejen veřejnost, ale i akademickou obec seznámit s naší činností a přiblížit jim poslání tohoto nového Centra a oficiálně tak zahájit jeho činnost,“ řekla k pátečnímu programu Centra péče o zdraví proděkanka pro vnitřní a vnější vztahy Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice Mgr. Eva Hlaváčková, Ph.D. Pásku následně přestřihl sám děkan Fakulty zdravotnických studií prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc., za asistence za asistence vedoucích projektu Centra péče o zdraví Mgr. Evy Hlaváčkové, Ph.D., a doc. Jany Holé, Ph.D.

Pomoc na cestě ke zdraví

Centrum péče o zdraví vzniklo na fakultě s cílem pomáhat lidem na jejich cestě ke zdraví a vzdělávání. Je tu pro laiky i odborníky, pro jednotlivce i organizace, pro zájemce všech věkových kategorií. Nabízí kvalitní a aktuální informace z oboru, nejrůznější kurzy, poradenství a konzultace, supervize či exkurze. Ve své činnosti čerpá z desetileté zkušenosti ve vzdělávání odborníků i laiků na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice.

Aktuálně má Centrum péče o zdraví v nabídce pro veřejnost například kurzy předporodní přípravy pro nastávající maminky, kde se dozví mnoho informací a praktických rad, zaměřených na období těhotenství, samotný porod, šestinedělí a na speciálním modelu si vyzkouší péči o novorozence. Součástí kurzu je i prohlídka porodního sálu Pardubické nemocnice.

Kurzy pro všechny věkové kategorie

Zaměřujeme se ale na různé věkové kategorie. V lednu jsme pořádali například kurz první pomoci pro seniory, přednášku o artróze nosných kloubů nebo přednášku o nedoslýchavosti. V nejbližší době chystáme například kurz nazvaný Zdravotník zotavovacích akcí, což se může hodit lidem, kteří v létě pojedou na tábory a budou se věnovat dětem. Zaměřujeme se ale také na problematiku domácího násilí či rizikovou rodinu,“ odhaluje tematické oblasti kurzů a přednášek Mgr. Ondřej Pleskot z Centra péče o zdraví a dodává, že do budoucna navíc plánují, že témata se budou připravovat a dále rozvíjet podle aktuálních požadavků veřejnosti a lidé tak budou mít možnost sami se podílet na tvorbě konkrétního obsahu. Novinkou je také spolupráce s Českým rozhlasem Pardubice či s Radničním zpravodajem, kde budou lektoři z Centra péče o zdraví pravidelně informovat veřejnost o základních možnostech podpory zdraví a následně pak bude dané téma podrobněji rozebráno na přednášce konané na půdě Fakulty zdravotnických studií v Černé za Bory.

Na své si přijdou i odborníci

Kromě programu pro laickou veřejnost má Centrum péče o zdraví nabídku také pro odborníky. Právě pro ně jsou určeny kurzy celoživotního vzdělávání zaměřené na specifickou ošetřovatelskou péči o chronické rány a defekty, katetrizaci močového měchýře či na získání mentorství klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence.

Pro organizace nabízí Centrum vzdělávací kurzy na témata zdravotní či sociální péče, které vychází z potřeb vlastní organizace. Jedná se například o kurzy komunikace, a to jak manažerské, tak i komunikace s pacientem, kurzy vztažené k léčbě bolesti, či první pomoci.

Lektory našich kurzů jsou odborníci na danou oblast, pracují na naší Fakultě zdravotnických studií. Mají mnoho zkušeností a vedou tedy kurzy hodně prakticky. Účastníci si úkony mohou zkoušet na speciálních modelech, které simulují reálnou situaci v praxi. Jedná se například o modely pro nácvik první pomoci, katetrizace močového měchýře či léčbu ran. Velkou oporu máme také ve spolupracujících organizacích, které umožňují našim účastníkům kurzu praktickou výuku. Konkrétně můžeme jmenovat například Pardubickou krajskou nemocnici, a.s., nebo Hamzovu odbornou léčebnu,“ uzavírá Ondřej Pleskot

Více informací o Centru péče o zdraví a jeho aktuální nabídce kurzů a přednášek najdete na webu http://centrumpeceozdravi.upce.cz

Mgr. Zuzana Paulusová
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět