Diplomová práce studentky je přínosná pro výrobu lékařských nástrojů

15. 08. 2018

Každoročně se během slavnostních promocí udělují nejen diplomy, ale také ceny za nejpřínosnější závěrečné práce. Na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice se letos udělovaly čtyři kategorie cen: Studentská cena rektora, Studentská cena děkana, Cena Nemocnice Pardubického kraje, a.s. a Cena společnosti MEDIN. Ocenění získalo celkem osm studentů.

Česká společnost MEDIN, která se zabývá vývojem, výrobou a distribucí chirurgických nástrojů, traumatologických implantátů a nástrojů pro stomatology, nejlépe ohodnotila diplomovou práci studentky oboru Perioperační péče v gynekologii a porodnictví. Mgr. Kateřiny Průchové na téma Specifika péče o instrumentárium na operačním sále.

Kateřina Průchová v  průběhu dvou let prověřovala podmínky používání, uchovávání a sterilizace instrumentů potřebných při operacích, probíhalo testování nástrojů a jeho vyhodnocování,“ říká proděkanka pro vnitřní a vnější vztahy Mgr. Eva Hlaváčková, Ph.D.

Některé závěry této diplomové práce budou použity dále jako přínosné poznatky pro oddělení vývoje, technologické přípravy a konstrukce firmy MEDIN. 

Spolupráce fakulty s firmou má více aspektů 

Vzhledem k tomu, že firma je jediným českým výrobcem chirurgických instrumentů, byly do programu výuky začleněny exkurze a stáže ve výrobních a školících prostorách firmy. Zástupci fakulty i výrobní firmy spolupracují také při formulaci témat závěrečných prací a ve výzkumu zaměřeném na perioperační péči. Od roku 2014 probíhá testování nástrojů, v letošním roce to byl již 8. cyklus. Závěry testování jsou uvedeny již v osmi diplomových pracích.

Na tyto aktivity bude v následujícím roce navazovat seminář seznamující studenty s praktickým použitím traumatologických systémů a umožňující jim vyzkoušet si tzv. suché“ operace na umělých kostech. Firma je připravena poskytnout studentům potřebné podmínky pro výzkum a jeho výsledky pak použít ve své další činnosti.

Oceněno bylo dalších sedm studentek

Kromě již zmíněné oceněné diplomové práce obdržely při slavnostních promocích ceny další úspěšné studentky. Mgr. Kamila Klinerová získala Studentskou cenu rektora I. stupně ve studijním oboru Ošetřovatelská péče v interních oborech za celkový prospěch studia s vyznamenáním“ a vynikající úroveň a obhajobu diplomové práce Kvalita a bezpečí při podávání léčivých přípravků v pobytovém sociálním zařízení pro seniory“.

Studentskou cenu rektora II. stupně obdržely dvě absolventky navazujícího magisterského studia Mgr. Kamila Jarkovská a Mgr. Karin Hannigová. Tři absolventky bakalářského studia Bc. Markéta Volfová, Bc. Kristýna Schejbalová a Bc. Radka Jandová získaly Studentskou cenu děkana II. Stupně. 

Studentskou Cenu Nemocnice Pardubického kraje a.s. převzala Mgr. Kristýna Juříčková za diplomovou práci Využití nástrojů pro hodnocení bolesti u pacientek s roztroušenou sklerózou mozkomíšní“, ze studijního oboru Ošetřovatelská péče v interních oborech.

Bc. Věra Přibylová
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět