Fakulta zdravotnických studií školí instruktory pro letní tábory

22. 06. 2018

Školní rok je téměř u konce a dětem začne dvouměsíční volno. Rodiče své ratolesti berou k moři, vypravují je k babičkám, ale využívají také nabídek poslat své dítě na táborový pobyt. Právě na těchto akcích je nutné, aby byli instruktoři co nejlépe proškoleni. Kurzem Zdravotníka zotavovacích akcí se dá projít na Fakultě zdravotnických studií.

Rekvalifikační kurz účastníky opravňuje působit jako odborný zdravotní dozor na sportovních a zážitkových akcích. Absolventi kurzu jsou pedagogové ze základních a středních škol, ale i lektoři volnočasových aktivit, tedy instruktoři dětských letních táborů či lektoři domů dětí a mládeže.

Pravidelně před nástupem letních prázdnin projde kurzem přibližně patnáct zájemců, kteří se připravují na poskytnutí první pomoci nejen formou teoretických znalostí, ale učí se, jak reagovat na nečekané události v terénu.

Přidaná hodnota kurzů Centra péče o zdraví pod záštitou Fakulty zdravotnických studií spočívá v tom, že účastníci projdou teoretickým i praktickým výcvikem. Právě odborné teoretické znalosti našich akademiků snoubené s každodenní zdravotní praxí našich fakultních lektorů a učitelů má za cíl poskytnou maximální edukaci,“ říká Mgr. Ondřej Pleskot z katedry informatiky, managementu a radiologie.

Po absolvování rekvalifikačního kurzu získají posluchači oprávnění k pracovní činnosti zdravotníka zotavovacích akcí.

Bc. Věra Přibylová
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět