Nejlepší mladý chemik je z Letovic

17. 06. 2018

Je rozhodnuto. Celostátní soutěž Hledáme nejlepšího mladého chemika“ vyhrál Tomáš Brablec ze Základní školy Letovice.

Finále šestého ročníku soutěže se konalo na Fakultě chemicko-technologické 12. června. Písemným testem a následně laboratorními zkouškami prošlo 39 finalistů. Vítězství si nakonec odnesl jen jeden z nich. Vítězství je pro mě ohromným překvapením, první místo jsem vůbec nečekal! Po testování teoretických znalostí jsem se viděl asi tak na dvacátém místě. Povedla se mi ale laboratorní práce, díky které jsem nakonec zvítězil,“řekl po soutěži nejúspěšnější mladý chemik Tomáš Brablec.

O chemii je stále velký zájem

Letošního ročníku se účastnilo více než patnáct tisíc žáků osmých a devátých tříd, což je rekordní číslo, které hovoří o tom, že je o chemii mezi mladými lidmi velký zájem. Všichni finalisté prokázali výjimečné znalosti i dovednosti, takže jsou již dnes našimi potenciálními studenty. Podobné talenty cíleně vyhledáváme, protože jim dokážeme nabídnout ideální podmínky pro další odborný růst. Věřím, že mnozí z finalistů se k nám po maturitě vrátí, aby se stali našimi posluchači, stejně jako řada jejich předchůdců,“ řekl o mladých talentovaných žácích děkan Fakulty chemicko-technologické prof. Ing. Petr Kalenda, CSc.

Finalisté získali hodnotné ceny

Vítěz převzal z rukou rektora Univerzity Pardubice Jiřího Málka notebook a od děkana pořádající fakulty Petra Kalendy příslib přiznání stipendia ve výši 48 000 Kč v prvním akademickém roce studia na Fakultě chemicko-technologické. Pomyslná stříbrná medaile patří Tomášovi Bobkovi ze ZŠ Šafaříkova Valašské Meziříčí, který si odnesl tablet a příslib stipendia v hodnotě 24 000 Kč.

Věcné ceny mu předal projektový manažer Svazu chemického průmyslu ČR Jan Kvarda. Třetí příčku obsadila Aneta Piklová ze ZŠ Komenského Blatná. Od kancléřky Univerzity Pardubice Lucie Kaškové převzala chytré hodinky a od děkana pořádající fakulty příslib stipendia v hodnotě 24 000 Kč.

Během slavnostního vyhlášení výsledků byli oceněni všichni finalisté, kteří převzali ceny od zástupců významných chemických společností. Žáci, kteří obsadili první až pátou příčku, obdrželi Cenu děkana Fakulty chemicko-technologické - příslib přiznání stipendia v prvním akademickém roce studia na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice v celkové hodnotě 120 000 Kč.

Čestná uznání pro pedagogy

A ocenění se dočkali i samotní učitelé, kteří také za úspěchy svých žáků stojí. Pedagogové, jejichž svěřenci obsadili první tři místa, obdrželi čestná uznání. Děkan fakulty Petr Kalenda udělil oceněným učitelům také Bronzovou pamětní medaili Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice za zvyšování zájmu žáků o studium chemie.

Finálový den nabídl i zajímavý workshop se zaměřením na mikrobiologii a lékařskou genetiku, nechyběla ani prohlídka nejmodernějších laboratoří a ukázky pokusů.

Všechny pak určitě zaujala hodinová science show společnosti iQLANDIA Liberec, která nabídla přitažlivé fyzikálně-chemické drama.

Podrobné informace k soutěži najdete na stránkách www.mladychemikcr.cz

Bc. Věra Přibylová
Oddělení propagace a vnějších vztahů
ve spolupráci s Fakultou chemicko-technologickou


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět