Letní školy malířských technik pomohou zdokonalit se nejen v kresbě

21. 08. 2018

Fakulta restaurování připravila také v tomto roce Letní školy, v rámci kterých se nejen zájemci o studium mohli zdokonalit ve svých výtvarných dovednostech – kresbě, malbě a modelování částí sochy. Účastníci absolvovali kurzy pod vedením akademického malíře Tomáše Lahody a MgA. Pavla Hoška z Ateliéru výtvarné přípravy.

Po dva červencové týdny probíhal na Fakultě restaurování v Litomyšli letní přípravný kurz pro případné budoucí uchazeče o studium, ale i pro veřejnost. Pro třináct zájemců fakulta otevřela dva moduly.

Účastníci k nám přicházejí s různými zkušenostmi a dovednostmi a naší snahou je, v případě uchazečů o studium, přiblížit je úrovni požadované u přijímacích zkoušek. Letos máme několik zájemců také ze Slovenska. Naše letní škola tak získává mezinárodní rozměr,“ říká prof. akad. mal. Tomáš Lahoda z Ateliéru výtvarné přípravy Fakulty restaurování.

Modul pro začátečníky i pokročilé

V prvním týdnu byl kurz určen začátečníkům. Po úvodních přednáškách o perspektivě a principech kresby – stínování, objemy, vyjádření různých materiálů, procvičovali účastníci kresbu uhlem na zátiší a portrétu podle modelu. Následovala malba zátiší akvarelem a temperou.

Druhý týden kurzu byl věnován pokročilým účastníkům. Na úvod byly předneseny informativní přednášky o teorii barev a kompozičním řešení obrazu.

PODÍVEJTE SE NA REPORTÁŽ O LETNÍ ŠKOLE V ČESKÉ TELEVIZI V ČASE 0:44

Následovala přednáška o krajinomalbě s ukázkami různých formálních přístupů k tomuto tématu. Poté měli účastníci malovat motivy dle svého výběru v městském plenéru Litomyšle, převážně v okolí zámku a starého města.

V praxi si zde vyzkoušeli a procvičili malbu akvarelem na papír. Jeden den pak malovali temperou zátiší. Zájemci o sochařskou přípravu prováděli modelování hlavy podle živého modelu, vzhledem k časové náročnosti modelování zde vznikla jedna práce u každého kurzisty. Na kreslířské a malířské přípravce vzniklo celkem čtyři až šest prací za každý týden, dle vyspělosti uchazečů.

Každý může své schopnosti dále rozvíjet

Největším problémem u většiny kurzistů je setkání s malbou, práce s barvami, vyjádření objemů, prostoru a různých materiálů v malbě. Téměř všichni účastníci kurzu již měli v různé míře určité zkušenosti s výtvarným projevem, někteří byli na úrovni nejlepších uchazečů o studium na naší fakultě. Pokud se budou hlásit na Fakultu restaurování, mají reálnou naději uspět v talentových zkouškách,“ hodnotí  malířské schopnosti účastníků kurzu profesor Lahoda.

Stejně tak mají šanci uspět další kurzisté, kteří se mohou během dalšího roku příprav na zkoušky zlepšit, pokud budou mít možnost rozvinout své schopnosti a zlepšit své výsledky pod odborným vedením. Nejen ti, kteří absolvovali výtvarný kurz, ale i všichni další uchazeči o studium mají možnost, než se budou případně hlásit ke studiu, domluvit si i konzultace v ateliéru výtvarné přípravy i u všech dalších vedoucích oborových ateliérů na Fakultě restaurování.

Z ohlasů uchazečů je zřejmé, že byli s kurzem velmi spokojeni, stejně tak si pochvalovali den otevřených dveří na Fakultě restaurování, kde si měli možnost školu prohlédnout a dozvědět se konkrétní informace o studiu. Tato zkušenost mnohé pozitivně nasměrovala k rozhodnutí studovat na FR a následně také využít možnosti letního kurzu.

Bc. Věra Přibylová
ve spolupráci s Fakultou restaurování


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět