Odborný seminář se věnoval strategickému plánování a rodinné politice

1. 08. 2018

Na začátku června se na Fakultě ekonomicko-správní konal odborný seminář na téma Strategické plánování pro praxi koncepce rodinné politiky“. Účastníci debatovali o tom, jak využít teorii strategického plánování do konkrétního procesu tvorby vybrané koncepce. V tomto případě se jednalo o téma tvorby lokálních koncepcí rodinné politiky, které jsou v současné době aktuálním tématem na všech krajských úřadech v republice.

Seminář pořádaly Ústav správních a sociálních věd a Ústav regionálních a bezpečnostních věd Fakulty ekonomicko-správní. Dostavila se takřka dvacítka zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky (dále jen MPSV), kteří mají tvorbu koncepce rodinné politiky v jednotlivých krajích na starosti. Zároveň se zúčastnilo několik zástupců, kteří zodpovídají za přípravu koncepce stárnutí.

Seminář byl rozdělen do dvou částí – teoreticko-praktické a případové. V první části se účastníci seznámili se základními tezemi strategického plánování, které byly prezentovány na konkrétním postupu tvorby koncepčního materiálu. Druhá část byla věnována praktické debatě nad dosavadními kroky, které učinil koordinátor koncepce v Pardubickém kraji.

Výměna zkušeností mezi účastníky

Došlo ke konfrontaci akademicko-praktických postupů nad konkrétními dosavadními závěry a body, které vytvořila platforma pro rodinnou politiku v našem kraji. Účastníci semináře popisovali svoje dosavadní zkušenosti ze stejné práce v domovských krajích. Diskuze se dotýkala nejenom odborné stránky rodinné politiky, ale často se dotýkala věcných záležitostí, se kterými se musejí jednotliví koordinátoři vyrovnávat ve své praxi.

Rodinná politika je momentálně velikým tématem, kterému se MPSV věnuje. Koncepčně se hledají cesty, jak propojit politiku stárnutí a péči o ohrožené děti. Propojit všechny oblasti do jednoho smysluplného celku není jednoduchou záležitostí. Seminář tak primárně sloužil k tomu, aby si účastníci ujasnili, jakým směrem se mají jejich kroky ubírat. Pozitivním hodnocením semináře se nakonec stala žádost posluchačů, kteří projevili přání uspořádat v září pokračování semináře, které by se zaměřilo na evaluaci jejich aktivit a dosavadních postupů při tvorbě koncepce rodinné politiky.

Mgr. Jan Mandys, Ph.D.
Ing. Martin Maštálka, Ph.D.
Ústav správních a sociálních věd FES


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět