Budoucí záchranáři trénovali na horách i ve vodě

17. 06. 2018

Studenti Fakulty zdravotnických studií oboru Zdravotnický záchranář absolvovali v letním semestru tři odborné kurzy, které je připravují na jejich budoucí povolání. Učili se, jak postupovat při hromadném neštěstí, v Krkonoších nacvičovali horské záchranářské techniky a účastnili se také speciálního potápěčského kurzu.

První z výcviků Kurz operačního řízení“ se konal na začátku dubna na půdě Fakulty zdravotnických studií v Černé za Bory. Během tohoto kurzu se studenti zúčastnili kondiční jízdy v dodávce, absolvovali přednášku o jízdě ve vozidle s předností v jízdě a zhlédli ukázky některých výjezdů. Dále si všichni na modelu vyzkoušeli porod a resuscitaci novorozence v sanitě při workshopu, který připravily záchranářky ze Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina.

Součástí kurzu byly i modelové situace. Jeden den museli studenti 3. ročníku záchranné situace řešit a další den si připravovali záchranné akce pro studenty 2. ročníku. Největším zážitkem z tohoto týdne byl nácvik likvidace události s hromadným postižením osob (UHPO). Letošním tématem byla srážka několika automobilů. Studenti byli rozděleni na tři skupiny a v nich byla vylosována dvojice, která dorazí na místo události první (velitel zdravotnické složky a velitel odsunu). Tímto způsobem si mohli všichni vyzkoušet třídění, odsun, případně velení, spolupráci s hasiči a operačním střediskem.

Studenti získali osvědčení

Na konci dubna se budoucí záchranáři vydali do Krkonoš a ve spolupráci s Horskou službou České republiky se seznamovali technikami, které jsou nezbytné při záchraně v horských oblastech. Studenti si vyzkoušeli, jak náročné je zachraňovat osoby z lanovky a stromu nebo se učili vyhledávat pohřešované.

Do programu kurzu byla zařazena také přednáška a ukázka práce psovodů. Kromě aktivit s Horskou službou studenti absolvovali i noční výstup na horu Žalý a vyzkoušeli si, jaké mají znalosti o Krkonoších. Výstupem z kurzu bylo osvědčení o jeho absolvování, které studenti získali při praktické zkoušce, kde museli prokázat, že zvládnou lanové techniky k záchraně osob,“ říkkla ke kurzu Mgr. Jindra Holeková, DiS., z Katedry klinických oborů Fakulty zdravotnických studií.

Zatímco členové Horské služby se věnovali studentům od středy do pátku, v sobotu byli studenti na oplátku k dispozici horským záchranářům, kteří také pravidelně nacvičují různé modelové situace. Studenti se stali figuranty a vyučující byli jako rozhodčí na jednotlivých stanovištích.

Záchrana na vodě a kurz potápění

Poslední potápěčský kurz není na vysokých školách běžně zařazen do portfolia studenta, rozšiřuje tedy znalosti a dovednosti ve specifických disciplínách. V areálu vodních sportů loděnice Univerzity Pardubice se studenti učili ovládat plavidla, v bazénu pardubického aquacentra trénovali ponory a další lekce potápění absolvovali v lomu Leštinka na Chrudimsku.

Náplní kurzu je potápění s ABC, teorie potápění s dýchacím přístrojem, seznámení se s fyzikálními a fyziologickými aspekty potápění, diagnostikou potápěčských nehod,“ přiblížil náplň praktického výcviku budoucích záchranářů Mgr. Jan Němec z Katedry tělovýchovy a sportu Univerzity Pardubice. Na závěr museli studenti předvést, co se během intenzivního kurzu naučili.

Absolventi oboru Zdravotnický záchranář nemívají problémy se svým uplatněním a kromě výjezdových stanic zdravotnické záchranné služby naleznou pracovní místo na urgentních příjmech a anesteziologicko – resuscitačních odděleních.

Bc. Věra Přibylová
Oddělení propagace a vnějších vztahů
ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět