Hendikepované děti a žáci z dětského domova objevovali tajemství vědy

25. 04. 2018

Vědu, techniku a zajímavosti ze světa nejrůznějších vědních oborů pravidelně přiváží demonstrátoři Univerzity Pardubice na dvory základních a středních škol. S interaktivním naučným programem tentokrát zavítali do pardubického dětského domova a mezi hendikepované děti.

Demonstrátoři v letošním roce opustili známý terén dvorů“ základních a středních škol a rozhodli se zpestřit výuku znevýhodněným dětem a dětem s postižením. V úterý 10. dubna univerzitní tým složený z akademiků a vysokoškoláků zasvětil do tajemství vědy děti z dětského domova.

Program tří fakult

Demonstrátoři prováděli chemické pokusy, děti si mohly nasadit opilecké“ brýle a vyzkoušet, jak těžce se člověk pohybuje ve stavu opilosti. Seznámily se zdravotnickým výcvikem první pomoci a principy hygieny rukou. Každé dítě si mohlo vybrat, jaké prostředí chce navštívit a co tam bude dělat.

Na jednotlivých stanovištích nabízely své vědecké hrátky fakulta chemicko-technologická, elektrotechniky a informatiky a fakulta zdravotnických studií. Děti každý chemický pokus sledovaly s velkým zaujetím,“ řekla k vědecké road-show Ing. arch. Iva Svobodová z Oddělení propagace a vnějších vztahů Univerzity Pardubice.

O týden později se tým akademiků vypravil mezi hendikepované děti do speciální školy Svítání. Zástupci fakulty chemicko-technologické a fakulty zdravotnických studií se věnovali dětem s kombinovaným postižením. Chemici si připravili pokusy založené na změnách barev, jako bylo měření pH pomocí odvaru z červeného zelí, kterým dokáží vykouzlit celou škálu barev, oxidačně-redoxní reakce a zaujali i tajným písmem nebo kresbou, která vždy u dětí vyloudí nadšený údiv.

Přivezli jsme s sebou také Kašpárka, což je vlastně terapeutická loutka fakulty filozofické, a děti ho provedly po bylinkové zahrádce. Potom už se soustředily na ukázky z chemie a zdravovědy, které je velmi zaujaly. Nechávaly si měřit tlak, učily se základy první pomoci, seznámily se s obsahem baťohu záchranáře,“ přiblížila pestrý program Iva Svobodová.  

Oboustranná spokojenost

Obě akce byly hodnoceny velmi dobře jak dětmi, tak i jejich učiteli a vychovatelkami. A spokojeni byli i zástupci fakult, protože na obou akcích měli velmi pozorné publikum. Jsme rádi, že školy a města mají o tento typ vzdělávání zájem. Těší nás, že jsme mohli vyrazit i za dětmi do dětských domovů, jejich nadšení a radost nelze přehlédnout. Další vědecká show se bude konat 10. května v Lanškrouně a 28. května se opět potkáme na zahradě Dětského domova v Pardubicích,“ doplnila k populárně-naučným akcím univerzity koordinátorka Iva Svobodová.

S programem Věda a technika na dvorech škol vyjela Univerzita Pardubice na dvory škol“ již podeváté a se svou interaktivní show demonstrátoři navštívili na padesát škol.

Bc. Věra Přibylová
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět