Zástupci Univerzity Pardubice představili výsledky výzkumů na konferenci v Mnichově

26. 05. 2019

Univerzita Pardubice byla již druhým rokem partnerem konference BioVaria v německém Mnichově, na které jsou prezentovány nadějné výsledky výzkumu z předních evropských vysokých škol a výzkumných institucí, především v oblasti vývoje nových terapií, diagnostických postupů a zdravotnických prostředků s cílem přispět k řešení nejpalčivějších klinických problémů.

Letošní dvanáctý ročník konference BioVaria se konal 8. – 9. 5. 2019 opět v reprezentativních prostorách hotelu Sofitel v Mnichově. Hlavním organizátorem akce je Ascenion GmbH, společnost zabývající transferem technologií především medicínských technologií a zastupující více než 30 výzkumných organizací v Evropě.

Mezi účastníky konference byly evropské univerzity a kanceláře transferu technologií, výzkumná centra, zástupci průmyslu, např. Max-Planck-Innovation, Johnson & Johnson, BioM Biotech Cluster Development, Pfizer Pharma a také investorské skupiny z celé Evropy. Z České republiky byli přítomni zástupci Centra transferu technologií a znalostí (CTTZ) a Oddělení technologie organických látek Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice, dále zástupci Masarykovy Univerzity, Vysoké školy chemicko-technologické, Univerzity Karlovy a nově vzniklé dceřiné společnosti Charles University Innovations Prague, která zajišťuje komercializaci. Za Akademii věd ČR byli přítomni zástupci Ústavu organické chemie a biochemie a zástupci dceřiných společností IOCBTech s.r.o. a i&i Prague.

V dvoudenním programu bylo formou posterů a krátkých ústních prezentací představeno 66 projektů rozdělených do 13 kategorií, např. z oblasti diagnostiky, onkologie, neurologie, zdravotnických prostředků a zařízení, kardiovaskulárních, metabolických a imunitních onemocnění.

Technologii přípravy materiálu  na bázi kyseliny hyaluronové, škrobu a antibakteriální složky, který by mohl být potenciálně vhodný pro hojení chronických ran, měl možnost představit formou posteru a ústní prezentace přímo její autor prof. Ing. Radim Hrdina, CSc. z Oddělení technologie organických látek.

Formou posteru a ústní prezentace představila Ing. Karolina Kašparová z CTTZ metodu analýzy změn lipidomického profilu ve vzorcích krevního séra nebo plazmy na základě hmotnostní spektrometrie s cílem včasné detekce raných stadií rakoviny. Na tomto tématu dlouhodobě úspěšně pracuje skupina prof. Holčapka z Katedry analytické chemie. Hlavním cílem pro uplatnění v klinické praxi je zvýšení šancí pacientů na úspěšnost léčby a přežití.

BioVaria pomáhá propojit špičkové vědce a odborníky se zástupci kanceláří transferu technologií, investory a průmyslovými partnery. Již nyní se připravujeme na další ročník konference BioVaria 2020, který se bude konat 27. – 28. dubna 2020 opět v Mnichově.

TEXT: Ing. Petra Hawlová, Ph.D., Ing. Karolina Kašparová/Foto: Petra Hawlová


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět